ro    en 
start
Cine suntem?
Loading

COMUNICARE

Fondul Român de Contragarantare (FRC)

în mecanismul de finanțare derulat prin Programul Start-Up Nation

 

 

București – 21 mai 2018 – FRC anunță situația actualizată  a rezultatelor implicării în Programul Start-Up Nation, din momentul lansării acestuia și până în prezent:

 

- Număr dosare PRIMITE de la FNGCIMM:                                                 3.430

- Număr dosare APROBATE                                                                            2.936

- Număr renunțări/anulări/revocări                                                                     391

- Număr solicitări respinse                                                                                       43

- Suma totală a CONTRAGARANTIILOR EMISE (mil.lei)                            274                                                                    

 

Pentru asigurarea transparenței procesului de analiză, comunicăm că numărul de dosare procesate de specialiștii FRC și care se află în așteptarea clarificărilor solicitate partenerilor din Program este de aproximativ 60.

 

Prin implicarea tuturor partenerilor actuali, se vor finaliza în scurt timp toate solicitările existente de contragarantare a garanţiilor pentru creditele punte aferente acestui Program demarat în 2017.

 

 =========================================================

 

 

Pentru informații suplimentare :

Compartiment Comunicare

Tel : 0371.502.592

office@contragarantare.ro

www.contragarantare.ro


 


 

 

 

Comunicat de presă

 

 

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii

(FNGCIMM)

și Fondul Român de Contragarantare (FRC)

relansează mecanismul de garantare-contragarantare a creditelor pentru IMM-uri

 

 

 

 București,6 octombri e 2016

 

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM SA) și Fondul Român de Contragantare (FRC) relansează proiectul comun de sprijinire a IMM-urilor. Măsura este posibilă în urma semnării Actului Adițional la Convenția de contragarantare, document care va permite acordarea de garanții contragarantate la creditele bancare pentru întreprinderile mici și mijlocii.

 

Mecanismul prezintă atât avantaje financiare - reduce costul garanției pentru IMM-uri -, cât și de natură economică și socială - creează condiții de generare de valoare adaugată în economie și facilitează înființarea și consolidarea locurilor de muncă.

 

Din 2014 și până în prezent, FNGCIMM și FRC au parcurs un proces pentru găsirea noului numitor comun  care  să  răspundă  multiplelor  provocări  instituționale  și  de  context.  Se  creează  astfel premisele pentru reluarea funcționării facilității de finanțare – garantare – contragarantare, în beneficiul celui mai dinamic sector al economiei – întreprinderile mici şi mijlocii.

 

Așteptările celor doua instituții vizează întărirea încrederii băncilor şi a altor categorii de finanţatori în soliditatea şi solvabilitatea garanțiilor FNGCIMM, contragarantate de FRC. Efectele benefice scontate sunt acelea de mobilizare a potenţialului pieţei financiare pentru sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, în condiţii de risc diminuate.

 

Acordul FNGCIMM-FRC reconfirmă valențele unui instrument aliniat la cele mai moderne practici europene în domeniu, prin participarea activă a celor două instituții în cadrul AECM - Asociația Europeană a Instituțiilor de Garantare și Contragarantare.

 

 

acrobat OUG 23 din 2009 privind infiintarea Fondului Roman de Contragarantare 


acrobat Actul Constitutiv al S.C. Fondul Roman de Contragarantare S.A.

 

acrobat Regulament de organizare si functionare al FRC

 

acrobat Sinteza privind activitatea Fondului Roman de Contragarantare S.A. (FRC)