ro    en 
start
Cine suntem?
Loading

Comunicat de presă

 

Fondul Român de Contragarantare

își mută sediul social la o nouă adresă din București


București, 19 aprilie 2017După ce a relansat, cu FNGCIMM, proiectul comun de sprijinire a finanțării IMM-urilor, prin reluarea mecanismul de garantare-contragarantare a creditelor, Fondul Român de Contragantare (FRC) își schimbă adresa într-o altă locație, mai bine conectată logistic la partenerii săi, fondurile de garantare din România.

 

Întreaga echipă de specialiști va fi relocată în imobilul situat în str. Argentina nr.41, sector 1, beneficiind de un spațiu mai compact, care favorizează un mod de lucru mai eficient și care generează creșterea sinergiilor dintre departamentele operaționale și funcționale. Această măsură este un răpuns la responsabilitățile asumate privind reducerea timpilor de acordare a serviciilor financiare, antreprenorilor români.


Fondul Român de Contragarantare S.A. (FRC) este o instituție financiară specializată, având corespondenţă în practici recunoscute la nivel european. Activitatea sa este exclusiv orientată spre susţinerea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii din România. FRC contragarantează garanţiile acordate de către fondurile de garantare (FNGCIMM, FRGCIP, FLG Craiova, FLG Sf.Gheorghe, FLG Focsani, FGCR) care susţin creditele şi alte instrumente de finanţare obţinute de întreprinzătorii privaţi de la instituţiile financiar-bancare. Acestea sunt accesate de antreprenori pentru înfiinţarea de firme noi sau dezvoltarea celor existente prin investiţii, capital de lucru şi pentru finanţarea/cofinanţarea de proiecte din fondurile europene, etc. Contragaranția FRC este de maxim 80% din garanția acordată de instituțiile de garantare partenere.

 

Contact :

 

Compartimentul Consultanță și Comunicare

Tel : 0371.502.592

Email : comunicare@contragarantare.ro
Comunicat de presă

 

 

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii

(FNGCIMM)

și Fondul Român de Contragarantare (FRC)

relansează mecanismul de garantare-contragarantare a creditelor pentru IMM-uri

 

 

 

 București,6 octombri e 2016

 

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM SA) și Fondul Român de Contragantare (FRC) relansează proiectul comun de sprijinire a IMM-urilor. Măsura este posibilă în urma semnării Actului Adițional la Convenția de contragarantare, document care va permite acordarea de garanții contragarantate la creditele bancare pentru întreprinderile mici și mijlocii.

 

Mecanismul prezintă atât avantaje financiare - reduce costul garanției pentru IMM-uri -, cât și de natură economică și socială - creează condiții de generare de valoare adaugată în economie și facilitează înființarea și consolidarea locurilor de muncă.

 

Din 2014 și până în prezent, FNGCIMM și FRC au parcurs un proces pentru găsirea noului numitor comun  care  să  răspundă  multiplelor  provocări  instituționale  și  de  context.  Se  creează  astfel premisele pentru reluarea funcționării facilității de finanțare – garantare – contragarantare, în beneficiul celui mai dinamic sector al economiei – întreprinderile mici şi mijlocii.

 

Așteptările celor doua instituții vizează întărirea încrederii băncilor şi a altor categorii de finanţatori în soliditatea şi solvabilitatea garanțiilor FNGCIMM, contragarantate de FRC. Efectele benefice scontate sunt acelea de mobilizare a potenţialului pieţei financiare pentru sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, în condiţii de risc diminuate.

 

Acordul FNGCIMM-FRC reconfirmă valențele unui instrument aliniat la cele mai moderne practici europene în domeniu, prin participarea activă a celor două instituții în cadrul AECM - Asociația Europeană a Instituțiilor de Garantare și Contragarantare.

 

 

acrobat OUG 23 din 2009 privind infiintarea Fondului Roman de Contragarantare 


acrobat Actul Constitutiv al S.C. Fondul Roman de Contragarantare S.A.

 

acrobat Regulament de organizare si functionare al FRC

 

acrobat Sinteza privind activitatea Fondului Roman de Contragarantare S.A. (FRC)