ro    en 
start
Cine suntem?
Loading

 

COMUNICARE

Fondul Român de Contragarantare (FRC)

în mecanismul de finanțare derulat prin Programul Start-Up Nation

 

București - 16 februarie 2018Întreaga echipă a Fondului Român de Contragarantare este mobilizată să răspundă nevoii legitime a beneficiarilor Programului de stimulare a înființării întreprinderilor mici și mijlocii, derulat și finanțat prin Ministerul Mediului de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, sub denumirea de START-UP NATION, de a începe - în cel mai scurt timp -  implementarea propriilor planuri de afaceri.

 

Astfel, beneficiarii care au solicitat credite punte de la instituțiile de credit partenere în Program (Banca Transilvania, CEC Bank, BCR) beneficiază de facilitățile mecanismului de garantare – contragarantare. Prin acordarea unui ajutor de minimis, contragarantarea asigură reducerea comisionului de garantare pentru creditul-punte de la 3,8%, nivel obligatoriu potrivit normelor europene, la maximum 2,48%. Este o etapă opțională pentru beneficiari și totodată anterioară acordării creditului.

 

Rigoarea administrării schemelor de ajutor de minimis, precum și existența unei infrastructuri instituționale dimensionate pentru volume de contragarantare și proiecte de dimensiuni mici și medii, a generat – din luna decembrie a anului 2017 - un fir de așteptare semnificativ pentru emiterea scrisorilor de contragarantare, aspect care a fost adresat cu promptitudine încă din primele zile ale anului 2018, atât din punct de vedere procesual, cât și al resurselor alocate.

 

Astfel, în acest moment, față de săptămâna 01 – 08 februarie, în  intervalul 09 - 15 februarie a.c., creșterea numărului de dosare procesate pe zi este de peste 50%, de la o medie de 30 la 47 de documentații Start-Up Nation pe zi.

Acest indicator se va îmbunătăți  și se va stabiliza rapid la un nivel optim în perioada care urmează,   ca urmare a măsurilor de accelerare a ritmului de procesare care au fost adoptate.

 

Din luna septembrie 2017 și până în prezent au fost primite peste 2600 de solicitări de contragarantare a garanțiilor acordate de FNGCIMM în Programul Start-Up Nation, iar situația acestora, la zi, este următoarea:

ü  Dosare procesate: 1770

ü  Dosare în așteptare pentru evaluare: 842

ü  Valoarea totală a contragaranțiilor acordate: 141 milioane RON

 

Timpii de așteptare pentru intrarea în analiza efectivă a documentațiilor Start-Up Nation, cât și numărul de solicitări în așteptare, se reduc progresiv și, cum am comunicat anterior, îmbunătățirile aduse fluxului de analiză vor permite procesarea solicitărilor în termenele stabilite cu partenerii instituționali ai acestui program.

 

În final, precizăm că solicitarea de contragarantare a garanției oferite de FNGCIMM reprezintă o facilitate care poate fi accesată pe baza opțiunii beneficiarilor, prin intermediul instituției bancare la care se solicită creditul-punte.

 

Despre FRC:

 

Fondul Român de Contragarantare S.A. (FRC) este o instituție financiară specializată, având corespondenţă în practici recunoscute la nivel european. Activitatea sa este exclusiv orientată spre susţinerea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii din România. FRC contragarantează garanţiile acordate de către fondurile de garantare (FNGCIMM, FRGCIP, FLG Craiova, FLG Sf.Gheorghe, FLG Focsani, FGCR) care susţin creditele şi alte instrumente de finanţare obţinute de întreprinzătorii privaţi de la instituţiile financiar-bancare. Acestea sunt accesate de antreprenori pentru înfiinţarea de firme noi sau dezvoltarea celor existente prin investiţii, capital de lucru şi pentru finanţarea/cofinanţarea de proiecte din fondurile europene, etc. Contragaranția FRC este de maxim 80% din garanția acordată de instituțiile de garantare partenere.

Metodologia acordarii ajutoarelor de minims presupune parcurgerea unui proces administrativ si tehnic care incheie faza analizei personalizate a fiecarui dosar transmis FRC de catre partenerii sai, fondurile de garantare.

 

 

Date de contact :

Compartiment Comunicare

Tel : 0371.502.592

office@contragarantare.ro

www.contragarantare.ro


COMUNICARE

Fondul Român de Contragarantare (FRC)

în mecanismul de finanțare derulat prin Programul Start-Up Nation

 

București - 9 februarie 2018 - Acordarea de garanții contragarantate de către FRC antreprenorilor din Programul Start-Up Nation reprezintă o opțiune care poate fi accesată de societățile admise în primul an de derulare al acestuia. Practic, mecanismul garantare-contragarantare, determină reducerea riscului instituției de credit și reducerea costului total al finanțării, prin reducerea comisionului de garantare pentru creditul-punte de la 3,8%, nivel obligatoriu potrivit normelor europene, la maximum 2,48%.

Prin urmare, contragarantarea repreprezintă o facilitate care poate fi accesată pe baza opțiunii beneficiarilor, prin intermediul institutiei bancare la care se solicită creditul-punte.

FRC aduce următoarele precizări care vizează creșterea productivității de procesare a documentelor pentru emiterea scrisorii de garantare, în contextul special al Programului Start-Up Nation care este o premieră, atât în ceea ce privește valoarea grantului, cât și ca număr de beneficiari:

-          Raportat la organizarea partenerilor care dispun de rețele regionale/locale (instituții de credit-fonduri de garantare-agenții ministeriale), echipa de specialiști FRC este restransă, fiind dimensionată corespunzător/proporțional cu plafoanele de ajutor de minimis aprobate prin schemele de contragarantare. Prin urmare, dispune de o capacitate de procesare/ analiză/ evaluare,  mult mai scazută.

-          Cu toate acestea, lucrul într-un ritm susținut al întregii echipe de specialiști din FRC a făcut ca, din luna septembrie 2017 și până la data de 09.02.2018 să fie procesate peste 1500 de dosare, dintr-un total de aproximativ de 2350 de solicitări transmise de principalul partener, FNGCIMM.

-          Începând din 12.02.a.c., FRC adaugă pe durata Programului, trei posturi pentru analiza solicitărilor primite de la principalul partener, FNGCIMM. Această măsură, coroborată cu adaptarea structurii de personal și cu îmbunătățirea logisticii și a proceselor, măsuri implementate recent, vor avea ca efect reducerea timpilor de așteptare până la evaluarea efectivă a dosarelor. Un indicator important - numărul mediu zilnic de solicitări procesate:

  • În prima decadă a lunii februarie, față de media zilnică a lunii ianuarie, creșterea estimată este de aproximativ 30%, de la 22, la 30 de solicitări - în acest moment - și la 55-60 de documentații Start-Up Nation pe zi, în perioada care urmează, când  întregul dispozitiv organizațional și tehnologic va genera productivitatea zilnică așteptată.

-          În prezent, sunt in faza de așteptare pentru analiza efectivă sub 850 de solicitări. Dintre acestea, pentru aproximativ 35-40% FRC a solicitat FNGCIMM clarificari pe documente, conform procedurii in vigoare. Aceste clarificări sunt generate fie de modul de întocmire al documentației - semnalăm necesitatea exactității și completitudinii informațiilor solicitate prin formularele Programului, fie mai ales,  de expirarea certificatelor fiscale (CAF).

  • Legat de acest ultim aspect care are efecte directe asupra timpilor de emitere a scrisorilor de contragarantare, FRC face cunoscut că, în cursul săptămânii  viitoare, se va interconecta cu platforma MFP – ANAF în vederea obținerii de noi certificate, pentru documéntele care au expirat la momentul analizei efective. Astfel, vor fi eliminați timpii de așteptare rezultați din clarificările cauzate de acest motiv.

 

 

 

Despre FRC:

 

Fondul Român de Contragarantare S.A. (FRC) este o instituție financiară specializată, având corespondenţă în practici recunoscute la nivel european. Activitatea sa este exclusiv orientată spre susţinerea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii din România. FRC contragarantează garanţiile acordate de către fondurile de garantare (FNGCIMM, FRGCIP, FLG Craiova, FLG Sf.Gheorghe, FLG Focsani, FGCR) care susţin creditele şi alte instrumente de finanţare obţinute de întreprinzătorii privaţi de la instituţiile financiar-bancare. Acestea sunt accesate de antreprenori pentru înfiinţarea de firme noi sau dezvoltarea celor existente prin investiţii, capital de lucru şi pentru finanţarea/cofinanţarea de proiecte din fondurile europene, etc. Contragaranția FRC este de maxim 80% din garanția acordată de instituțiile de garantare partenere.

Metodologia acordarii ajutoarelor de minims presupune parcurgerea unui proces administrativ si tehnic care incheie faza analizei personalizate a fiecarui dosar transmis FRC de catre partenerii sai, fondurile de garantare.

 

 

Date de contact :

Compartiment Comunicare

Tel : 0371.502.592

office@contragarantare.ro

www.contragarantare.ro 


Comunicat de presă

Bucuresti, 9 Ianuarie 2018

 

START-UP NATION – comisioane de garantare reduse pentru beneficiari prin instrumentul financiar pus la dispoziție de Fondul Român de Contragarantare (FRC)


Derularea Programului Start-Up Nation a inclus FRC în mecanismul de acces la finanțare al societăților beneficiare, rolul său fiind acela de diminuator de risc pentru instituțiile de creditare și de garantare, prin utilizarea unor scheme de ajutor de minimis care stau la baza emiterii contragaranțiilor, conform regulamentelor europene și a prevederilor din convențiile încheiate cu partenerii din Program. Din luna septembrie 2017 și până în prezent, FRC a acordat, in cadrul programului Start-Up Nation aproximativ 1000 de scrisori de contragarantare, în valoare de peste 90 milioane lei, intr-un ritm zilnic determinat de nevoia de verificare atenta a tuturor documentelor transmise de instituția de garantare și de resursele umane alocate procesului de analiză, conform procedurilor interne și convențiilor în vigoare.

 

Produsele financiare ale FRC sunt bazate pe scheme de ajutor de minimis, atent monitorizate de Comisia Europeană, prin Consiliul Concurenței și Ministerul Finanțelor Publice din România. Astfel, FRC este o institutie financiara specializata in acordarea de contragarantii care contribuie, in cazul Start-Up Nation, la reducerea comisionului de garantare pentru creditul-punte solicitat de beneficiari celor 3 banci implicate in program de la 3,8% la maxim 2,04%, ca urmare a aplicarii unei scheme de ajutor de minimis, conform procedurilor europene si cu respectarea exigentelor impuse de auditorii publici (Curtea de Conturi a Romaniei);

 

Echipa FRC implicata in analiza, calculul personalizat al ajutorului de minimis pentru fiecare societate, redactarea scrisorilor de contragarantare, precum si a informarilor catre beneficiari este formata din specialisti dedicati care lucreaza intr-un ritm sustinut pentru a acoperi intr-un timp cat mai scurt solicitarile existente.

 

Compartiment Comunicare

Tel: +40371.502.592; Fax: +40371.600.361

Email: comunicare@contragarantare.ro

Adresa: str. Argentina nr.41, Bucuresti cod 011753Comunicat de presă

 

Fondul Român de Contragarantare

își mută sediul social la o nouă adresă din București


București, 19 aprilie 2017După ce a relansat, cu FNGCIMM, proiectul comun de sprijinire a finanțării IMM-urilor, prin reluarea mecanismul de garantare-contragarantare a creditelor, Fondul Român de Contragantare (FRC) își schimbă adresa într-o altă locație, mai bine conectată logistic la partenerii săi, fondurile de garantare din România.

 

Întreaga echipă de specialiști va fi relocată în imobilul situat în str. Argentina nr.41, sector 1, beneficiind de un spațiu mai compact, care favorizează un mod de lucru mai eficient și care generează creșterea sinergiilor dintre departamentele operaționale și funcționale. Această măsură este un răpuns la responsabilitățile asumate privind reducerea timpilor de acordare a serviciilor financiare, antreprenorilor români.


Fondul Român de Contragarantare S.A. (FRC) este o instituție financiară specializată, având corespondenţă în practici recunoscute la nivel european. Activitatea sa este exclusiv orientată spre susţinerea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii din România. FRC contragarantează garanţiile acordate de către fondurile de garantare (FNGCIMM, FRGCIP, FLG Craiova, FLG Sf.Gheorghe, FLG Focsani, FGCR) care susţin creditele şi alte instrumente de finanţare obţinute de întreprinzătorii privaţi de la instituţiile financiar-bancare. Acestea sunt accesate de antreprenori pentru înfiinţarea de firme noi sau dezvoltarea celor existente prin investiţii, capital de lucru şi pentru finanţarea/cofinanţarea de proiecte din fondurile europene, etc. Contragaranția FRC este de maxim 80% din garanția acordată de instituțiile de garantare partenere.

 

Contact :

 

Compartimentul Consultanță și Comunicare

Tel : 0371.502.592

Email : comunicare@contragarantare.ro
Comunicat de presă

 

 

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii

(FNGCIMM)

și Fondul Român de Contragarantare (FRC)

relansează mecanismul de garantare-contragarantare a creditelor pentru IMM-uri

 

 

 

 București,6 octombri e 2016

 

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM SA) și Fondul Român de Contragantare (FRC) relansează proiectul comun de sprijinire a IMM-urilor. Măsura este posibilă în urma semnării Actului Adițional la Convenția de contragarantare, document care va permite acordarea de garanții contragarantate la creditele bancare pentru întreprinderile mici și mijlocii.

 

Mecanismul prezintă atât avantaje financiare - reduce costul garanției pentru IMM-uri -, cât și de natură economică și socială - creează condiții de generare de valoare adaugată în economie și facilitează înființarea și consolidarea locurilor de muncă.

 

Din 2014 și până în prezent, FNGCIMM și FRC au parcurs un proces pentru găsirea noului numitor comun  care  să  răspundă  multiplelor  provocări  instituționale  și  de  context.  Se  creează  astfel premisele pentru reluarea funcționării facilității de finanțare – garantare – contragarantare, în beneficiul celui mai dinamic sector al economiei – întreprinderile mici şi mijlocii.

 

Așteptările celor doua instituții vizează întărirea încrederii băncilor şi a altor categorii de finanţatori în soliditatea şi solvabilitatea garanțiilor FNGCIMM, contragarantate de FRC. Efectele benefice scontate sunt acelea de mobilizare a potenţialului pieţei financiare pentru sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, în condiţii de risc diminuate.

 

Acordul FNGCIMM-FRC reconfirmă valențele unui instrument aliniat la cele mai moderne practici europene în domeniu, prin participarea activă a celor două instituții în cadrul AECM - Asociația Europeană a Instituțiilor de Garantare și Contragarantare.

 

 

acrobat OUG 23 din 2009 privind infiintarea Fondului Roman de Contragarantare 


acrobat Actul Constitutiv al S.C. Fondul Roman de Contragarantare S.A.

 

acrobat Regulament de organizare si functionare al FRC

 

acrobat Sinteza privind activitatea Fondului Roman de Contragarantare S.A. (FRC)